Công ty Tổ chức sự kiện VABIS cung cấp đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ hoạt động Hội chợ – Triễn lãm. VABIS cam kết cung cấp các dịch vụ với chất lượng tốt nhất, nhằm tạo dựng cho doanh nghiệp của bạn một Hội chợ – Triển lãm tại Australia ấn tượng, hiệu quả và độc đáo nhất.