Khảo sát đầu tư – Xúc tiến thương mại, gặp gỡ đối tác kinh doanh tại Úc là bước đi vô cùng quan trọng, cần thiết và được thực hiện đầu tiên trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam muốn kêu gọi đầu tư hay kết hợp đối tác kinh doanh.

Việc khảo sát đầu tư, xúc tiến thương mại đạt kết quả tốt là tiền đề thực hiện thành công các dự án đầu tư. Xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh… Thấu hiểu những trăn trở của khách, VABIS đã phối hợp cùng các đối tác tại Australia tổ chức tour du lịch kết hợp khảo sát đầu t, xúc tiến thương mại giữa Úc và Việt nam liên tục trong thời gian vừa qua.