Lầu 1, 163 Nguyễn Văn Cừ, P.2, Q.5 TP,HCM

Văn Phòng tại Úc

  • Địa chỉ : 52 Opie roead, Deer Park, Vic 3023
  • Tel : +61 478 786 699 ( Australia )
  • Email : info@vabis.com.au

Văn phòng tại Việt Nam

  • Lầu 1, 163 Nguyễn Văn Cừ, P.2, Q.5 TP,HCM
  • Tel : +84 909 866 663
  • Email : info@vabis.com.au