Giới thiệu

Công ty Tư vấn đầu tư- du lịch VABIS là doanh nghiệp đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn đầu tư – du lịch, lữ hành và tổ chức Tour tại úc và Việt Nam. Công ty sở hữu những nhà điều hành Tour chuyên nghiệp trong và ngoài nước.