Vabis - Công Ty Cổ Phần Truyền Thông

TẦM NHÌN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VABIS

VABIS sẽ nỗ lực để đến năm 2018 có tên trong top 5 công ty về lĩnh vực truyền thông,quảng cáo,đầu tư bất động sản và các ngành nghề trong cộng đồng Việt tại Australia.

Tăng trưởng và có lợi nhuận sau thuế 100% hàng năm (trong đó những khách hàng mục tiêu đem lại 80% lợi nhuận). Mang lại phúc lợi cho những thành viên của VABIS.

Cổ đông, khách hàng, cán bộ nhân viên, cộng đồng và xã hội cũng chính là nền tảng, cơ sở nhằm hiện thực hóa mục tiêu trên.

GIỚI THIỆU VABIS 

logo-vabis-chot-01 

VABIS mong muốn trở thành một tổ chức chuyên nghiệp, vững mạnh trong lĩnh vực Truyền thông quảng cáo, môi giới tư vấn đầu tư thương mại giữa 2 quốc gia Australia & Vietnam bằng sự nỗ lực, không ngừng sáng tạo và góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của ngành truyền thông – marketing nói chung và đầu tư kinh doanh đa ngành nghề của người Việt tại Úc nói riêng, tạo điều kiện cho mọi thành viên phát triển tài năng của mình, đem lại cho mỗi thành viên một cuộc sống đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần.Góp phần thúc đẩy sự phát triển vững mạnh của dân tộc Việt trong cộng đồng đa văn hoá trên toàn nước Úc.